LOGGA

fakturering

Fakturering
1 april 2019 träder den nya lagen lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling i kraft. Det innebär att elektronisk fakturering kommer bli obligatorisk till kommuner, landsting, myndigheter och bolag som är upphandlande myndigheter. Lagen innefattar direktupphandling och köp som görs över disk.     
Elektroniska fakturor innebär även effektivitet, säkerhet och hållbarhet för miljön. Det innebär även minskade portokostnader, snabbare och säkrare fakturaleverans samt minskad risk för feltolkning av fakturainnehåll.

Vi önskar ta emot elektroniska fakturor:
PEPPOL-adress: 0007:5565263596
Adress direkt via VAN-operatör: 5565263596
för information och vår fria portal se:
www.pagero.se/project-pages/dalslandskommunerna/edshus-ab/


Från 1 april 2019 kommer Edshus AB i sina upphandlingar ställa krav på elektronisk faktura.
Faktura till Edshus AB ska vara märkt med referenskod: (EH+2 siffror) i fältet ”er referens” på förstasidan utan mellanslag eller övrig text, exempel: EH20.

Varje beställare från Edshus AB bör ange en referenskod till dig. Om detta missas, ber vi dig fråga efter det innan fakturering.

Vi önskar 30 dagars betalningsvillkor samt en faktura per referenskod (inte samlingsfaktura) för att underlätta vårt arbete.

Övrig post som inte är fakturor skickas till: info@edshus.se

eller:
Edshus AB
Box 31
668 21 ED

Hit kan även de leverantörer som omfattas av undantag från lagkravet eller har övriga frågor gällande fakturering vända sig, Gösta Schagerholm 0534-190 62