LOGGA

Edshus - sedan 1961

EDSHUS AB

Edshus AB är det kommunala bostadsföretaget i Dals-Eds kommun. Vi har ca 500 lägenheter i varierande storlek. Vi har också lokaler för affärs- och kontorsverksamhet.

Förutom i centrum finns bostäder runt sjön Lilla Lee på varierande avstånd, dock max 2 km från centrum. Mer än hälften av våra bostäder ligger i markplan och är således attraktiva för den som vill ha markkontakt. Du har heller aldrig längre än 500 meter till sjö eller tjärn!

VÅR VISION

"Edshus det självklara valet"

VÅR AFFÄRSIDÉ

”Med kunden i fokus erbjuda attraktiva boenden samt utveckla och förvalta verksamhetslokaler på ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt”

Edshus AB går med i Allmännyttans klimatinitiativ
Edshus har beslutat att gå med i Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet i initiativet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen minskar med 30 procent.

Allmännyttans branschorganisation SABO har i dagarna lanserat Allmännyttans klimatinitiativ, som uppmuntrar de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige att bidra konkret till klimatomställningen. 166 företag med sammanlagt drygt 631 000 lägenheter har hittills anslutit sig till Allmännyttans Klimatinitiativ. Nu går även Edshus AB med i Klimatinitiativet.

Klimatinitiativet har två övergripande mål:
- En fossilfri allmännytta senast år 2030.
- 30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007).

Läs mer om Allmännyttans klimatinitiativ, här!

-TILLSAMMANS RÄDDAR VI VÄRLDEN -
BYGGNAD FÖR BYGGNAD

Vår nyproduktion på Timmertjärnsvägen  15-21 är byggt med ett byggnadsbetyg MYCKET BRA i förhållande till energi, innemiljö och materialval.