LOGGA

till dig som flyttar

När du ska flytta är det mycket att hålla reda på - både vad gäller ditt nya boende och den lägenhet du lämnar.
Under fliken "utflyttning" kan du läsa mer om sådant som är viktigt att komma ihåg.

säga upp lägenheten skriftligt

Du måste alltid säga upp ditt hyreskontrakt skriftligt, det går bra att göra det via mail.

Uppsägningstiden inleds vid månadsskiftet efter att uppsägningen kommit in till bostadsföretaget. Om du exempelvis säger upp lägenheten den 24 april börjar uppsägningstiden att gälla från den 1 maj.

Uppsägningstiden är normalt tre månader. Din uppsägningstid framgår av hyreskontraktet. Tänk på att du också måste säga upp eventuell garageplats eller parkeringsplats.

Ändra adress

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (www.skatteverket.se ) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag.

Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring (www.adressandring.se). 

flytta el och telefon

När du flyttar måste du teckna ett elabonnemang på den nya adressen, dels avsluta ditt gamla abonnemang på den förra adressen. Kontakta din elleverantör för mer information. Du måste också anmäla flyttning av ditt telefonabonnemang och eventuellt internetabonnemang. Kontakta ditt telefonbolag och din Internetleverantör för mer information.

Visning av din lägenhet

Du måste vara beredd på att visa den lägenhet du ska flytta ifrån för den person som får erbjudande om att flytta in efter dig. Vanligtvis tar personen kontakt med dig för att komma överens om en tid för visning som passar er båda.

Ta med allt som tillhör dig när du flyttar

När du flyttar måste du ta med dig alla dina tillbehörigheter som finns i lägenheten, men också de saker som du förvarat i förråd, garage och på balkong/uteplats

Lämna tillbaka samtliga nycklar

Samtliga nycklar måsta lämnas tillbaka när du flyttar - även de kopior du eventuellt har gjort samt nycklar till motorvärmare, förråd eller tvättstuga. Om inte samtliga nycklar lämnas in kan du bli skyldig att betala vad det kostar för bostadsföretaget att byta lås. Nycklarna lämnas senast kl 12.00 första vardagen efter att hyrskontraktet gått ut.