LOGGA

avfall och återvinning

Idag är inte avfall längre sopor, utan istället en resurs som alltmer tas tillvara. Att källsortera är att utnyttja resurser effektivt. Det sparar energi, miljö och råvaror. Därför är källsorteringen både en självklarhet och nödvändighet.
Soprum med sortering av mat- och restavfall, sortering av papper, glas, metall finns på alla våra områden.

TACK FÖR ATT DU HJÄLPER OSS ATT TÄNKA PÅ DIN OCH VÅR ALLAS MILJÖ!
                                                                                                                             Edshus AB

Information om källsortering, www.sopor.nu