LOGGA

Betala hyran i tid

Du måste betala hyran förskottsvis varje månad, senast den sista i månaden. Det innebär t ex att hyran för April måste vara oss tillhanda senast den sista mars. Den som inte betalar i tid kan bli uppsagd från lägenheten.
Skulle hyran vara sen, skickas en påminnelse till hyresgästen efter ett par dagar. Är hyran fortfarande inte betald, blir hyresgästan uppsagd från lägenheten. Man kan också bli uppsagd om hyrorna betalas för sent vid upprepade tillfällen.

Får du problem att betala hyran - kontakta oss genast så att vi tillsammans kan reda ut din situation.

Hyresavi

  • Hyresavin får du hemskickad av oss per post en gång per kvartal, cirka tio dagar innan förfallodagen
  • Önskar du att få din hyresavi  på e-post, skicka din mejladress till oss på: info@edshus.se


Autogiro är ett bekvämt sätt att betala hyran utan att behöva bevaka förfallodagar och köa på banken. Skriv ut formuläret nedan. Fyll i det och skriv under, lämna sedan in till Edshus AB.

Betala gärna med autogiro - du kan lita på att din hyra alltid betalas i tid - även när du är bortrest!