LOGGA

Anmäl fel i lägenheten genast

Du är skyldig att anmäla alla fel och brister som uppstår i lägenheten.
Om ett fel uppstår med en större skada som följd, och du inte anmält det, kan du bli ersättningsskyldig.