LOGGA

Hyresgästenkät
Tack till dig som deltog och tog dig tiden att svara på frågarna. Hyresgästenkäten är mycket väldigt värdefull för oss.

DIN ÅSIKT ÄR VIKTIG

Vi jobbar ständigt med att förbättra oss. 
Har du någon bra idé om hur Edshus kan bli ännu bättre? Berätta då gärna den för oss!