LOGGA

vad räknas som akuta fel?

Avlopp
Stopp i avlopp kök/badrum åtgärdas om det är risk för översvämning. Som hyresgäst har Ni att kontrollera vattenlås och golvbrunn.
Vid stopp i avlopp som är orsakat av Er vårdslöshet eller oaktsamhet debiteras Ni med 500 kr per påbörjad timma.

Vattenläcka
Vattenläckor åtgärdas som innebär att vatten rinner ut på golv eller i tak/vägg.

Värme
Åtgärdas endast efter anmälan från minst 2 hyresgäster om temperaturen är under 18 grader och om nästkommande dag ej är en arbetsdag.

El
Vid strömavbrott
Som hyresgäst har Ni att kontrollera egna säkringar i lägenheten.
Har Ni ej kontrollerat säkringarna i lägenheten och jouren behöver byta dessa debiteras Ni 500:-

Vitvaror
Kyl/Frys
Spis/Ugn - åtgärdas endast om samtliga spisplattor är ur funktion och nästkommande dag ej är en arbetsdag.

TV
Jouren kallar ut TV bolaget då flera är drabbade.
Vardagar fram till 21.00 helger 10.00-21.00

Låsöppning
Vi låser upp, men Ni får betala.
Vardagar 08.00 – 16.00 300 kr
Övrig tid 500 kr

Tvättstuga
Om nästkommande dag ej är en arbetsdag.

Glas
Allmänna utrymmen åtgärdas vid glasskada så att skador ej uppstår.
Glasrutor i lägenhet åtgärdas endast vid genomslag.
 
Störningsjour 010-470 53 00