LOGGA

köregler

  • Ansökan registreras i vårt kösystem.
  • Ansökan måste vara fullständig för att vi ska kunna behandla den.
  • Sökande måste aktivera sin ansökan minst var 12:e månad.
  • Ansökan förlängs med en ny 12-månadersperiod varje gång den sökande kontaktar oss angående sin ansökan eller aktualiserar ansökan via vår hemsida.
  • Sökande som blir erbjuden bostad men inte lämnar besked inom utsatt tid stryks ur bostadskön.
  • Sökande som tre gånger tackat nej till bostadserbjudande som ligger inom ramen för ansökan förlorar sin plats i bostadskön.
  • Sökande som skrivit hyresavtal för en lägenhet tas bort från kön om inte annat överenskommes.
  • Fördelning av lediga lägenheter fördelas enligt vår uthyrningspolicy.
  • Edshus AB reserverar sig för att hanteringen av bostadskön med tiden kan ändras.